Čeští Nano Energies spouští své služby na rumunském trhu. Tamním firmám pomohou srazit náklady na elektřinu

Prague,  22. ledna 2024

Čeští Nano Energies spouští své služby na rumunském trhu. Tamním firmám pomohou srazit náklady na elektřinu

Prague,  22. ledna 2024

Nano Energies obdrželi v prosinci 2023 licenci k poskytování služeb jako nezávislý agregátor flexibility v Rumunsku prostřednictvím své místní pobočky Digital Energy Services Romania. Tato licence představuje příležitost pro širokou škálu firem, které nyní mohou získat dodatečné zdroje příjmů ze svých energetických zařízení tím, že se připojí k tzv. virtuální elektrárně Nano Energies. Zároveň vstup agregátorů flexibility na trh poskytuje rumunské přenosové soustavě významnou podporu v prevenci výpadků elektřiny.

Jinými slovy mohou Nano Energies řídit eneregetická zařízení svých zákazníků na dálku, aniž by byli jejich dodavatelem elektřiny. Společnost používá pokročilou technologii správy spotřeby a výroby zařízení, což zákazníkům umožňuje vytvářet dodatečné zisky, a to i v době, kdy zařízení nejsou aktivní.

"K naší virtuální elektrárně se může připojit široká škála společností. Dodatečné zisky generujeme našim firemním zákazníkům v odvětvích, jako je kogenerace, bioplyn, biomasa, dieselové generátory, elektrické kotle, kompresory, akumulátory a další. Tyto příležitosti existují téměř všude, kde se elektřina vyrábí, ukládá nebo spotřebovává. Společnosti mohou nabízením tzv. energetické flexibility kromě vytváření dalších příjmů také přispět ke stabilizaci sítě," vysvětluje Václav Těhle, ředitel Nano Energies.

Technologie Nano Energies pomáhá zákazníkům optimalizovat správu spotřeby nebo výroby, aniž by omezila jejich provozní kapacitu. Pro většinu zákazníků se příjmy generují krátkodobou úpravou jejich energetické produkce nebo spotřeby v momentech, kdy přenosová soustava potřebuje dorovnávat odchylky. Relevantním příkladem jsou skleníky. Pokud skleník na pár minut během dne sníží osvětlení nebo vytápění, může získat desítky tisíc eur ročně bez negativního vlivu na provoz.

Energetické systémy procházejí velkou technologickou proměnou kvůli vysokým cenám energie a rychle rostoucímu počtu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. V tomto kontextu se energetická flexibilita stává důležitou součástí řešení. Rumunsko se zavázalo k podílu zhruba 30,7 % obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 prostřednictvím Národního integrovaného plánu v oblasti energetiky a změn klimatu.

"Jako agregátor flexibility poskytujeme podpůrné služby pro přenosovou soustavu. To je mimořádně důležité s rozšiřujícím se využitím obnovitelných zdrojů energie, které jsou přirozeně proměnlivé. S rostoucím počtem solárních parků existuje zejména v létě významné riziko nerovnováhy v síti. Agregace flexibility má potenciál takovým situacím předcházet, a dokonce také připravit půdu pro více obnovitelných zdrojů. Zároveň tak můžeme pomoci postupně dekarbonizovat síť a urychlit a zlevnit energetickou transformaci, kterou si Rumunsko prochází. Naším nejbližším cílem je řídit v Rumunsku portfolio o velikosti 35 MW v roce 2024," uzavírá Václav Těhle.

Společnost Nano Energies, původem z České republiky, řídí energetická aktiva firemních zákazníků ve třech zemích regionu CEE – v České republice, Chorvatsku a v Rumunsku. V prosinci 2023 koupila agregátor flexibility Nano Energies energetická skupina Second Foundation, česká společnost, která je evropským lídrem v oblasti algoritmického obchodování na trzích s elektřinou. Díky spojení know-how obou společností bude moct Nano Energies maximalizovat zisky zákazníků nad rámec svých dosavadních služeb – obchodováním s energetickou flexibilitou zákazníků na spotových trzích.

O Nano Energies

Nano Energies je česká společnost založená v roce 2008, která poskytuje podnikům možnost efektivně a odpovědně hospodařit s elektřinou prostřednictvím flexibilního řízení spotřeby a výroby energetických jejich zařízení. Skupina pokračuje v provozování tzv. virtuálních elektráren v České republice, Chorvatsku a v Rumunsku. Virtuální elektrárny pomáhají stabilizovat přenosovou soustavu a podporují rozvoj obnovitelných zdrojů energie. V prosinci 2023 se společnost Second Foundation stala jediným vlastníkem společnosti Nano Energies.

O nás