Čeští Nano Energies v Chorvatsku spustili svou virtuální elektrárnu. Pomáhají vyrovnávat síť a chytře řídit spotřebu elektřiny firmám

Záhřeb,  9. února 2023

Čeští Nano Energies v Chorvatsku spustili svou virtuální elektrárnu. Pomáhají vyrovnávat síť a chytře řídit spotřebu elektřiny firmám

Záhřeb,  9. února 2023

V přímořské zemi loni v srpnu jako první získali licenci nezávislého agregátora flexibility. Nyní začali připojovat první zákazníky – hlavně stanice na bioplyn a biomasu, jejichž výkon dohromady poskytne téměř 20 megawattů elektrické flexibility.

Chorvatský trh prochází dynamickou proměnou, jejíž součástí je i decentralizace a vstup vysokého podílu obnovitelných zdrojů. Ty jsou přirozeně nestabilní. Nano Energies pomáhají tyto výkyvy sítě vyrovnávat. Zároveň tím otevírají cestu pro větší podíl zelené energie v mixu a firmám nabízejí cestu, jak optimalizovat náklady. 

Klientům můžeme ušetřit 10–30 % prostředků určených na elektřinu, aniž by museli jakkoliv měnit svůj provoz. Celý proces probíhá automaticky, zákazníci si toho ani nemusí všimnout. A pro společnosti, které mají nepřetržitý dvacetičtyřhodinový provoz a proměnlivé nároky na spotřebu energie mohou být úspory ještě mnohem vyšší,” odhaluje ředitel chorvatské pobočky Nano Energies, Dominik Marinčević

Licence nezávislého agregátora flexibility, kterou v Chorvatsku získali jako vůbec první firma na trhu, jim umožňuje na dálku ovládat zařízení zákazníků, aniž by byli jejich dodavatelem elektřiny.

Mezi jejich první chorvatské zákazníky patří i Energija Gradec, jeden z největších místních výrobců elektřiny z bioplynu. Provozují pět bioplynových stanic, které ročně vyrobí asi 80 000 megawatt elektřiny, což je je jedna pětina z celkového objemu tímto způsobem produkované energie v Chorvatsku. 

 „Spolupráce s Nano Energies je pro nás významným krokem směrem k udržitelnějšímu hospodaření se zdroji. Pomáháme vyrovnávat elektrickou síť, kdykoliv je v ní přebytek elektřiny. Nano Energies mají k dispozici naše flexibilní kapacity, které dokáží na dálku aktivovat a například snížit výkon našich zařízení. Po dobu, kdy jsou takto aktivována, dostáváme finanční kompenzace a nevznikají nám tak žádné náklady na odstávku. Je to pro nás ideální model, komentuje spolupráci Krešimir Milorad, ředitel Energija Gradec.