Jak flexibilita udržuje Českou Lípu v teple i v době krize

Česká lípa,  1. září 2022

Jak flexibilita udržuje Českou Lípu v teple i v době krize

Česká lípa,  1. září 2022

Od roku 2021 je v Česku v energetice možné poskytovat nový produkt – Podpůrné služby. V Nano Energies jsme se stali jedním z prvních certifikovaných agregátorů a bylo logické o novou službu rozšířit spolupráci s dlouholetým partnerem - skoupinou MVV v České Lípě.  Výhody poskytování flexibility se naplno ukázaly v době, kdy cena vstupních komodit v místní teplárně vzrostla více než trojnásobně.

Rozvoj dlouholeté spolupráce

Skupina MVV Energie CZ je jedním z největších výrobců a distributorů tepelné energie v Česku. Působí v 15 českých a moravských  městech. Konkrétně v České Lípě udržuje v teple zejména během zimy více než 9 000 domácností. V Nano Energies s MVV dlouhodobě spolupracujeme na flexibilním řízení kogeneračních jednotek.

Situaci s dodávkami plynu komplikují teplárně jejich ceny, které se od podzimu 2021 zvedly více než trojnásobně. Zásobování českolipských domácností teplem se tak stává finančně náročným úkolem. Proto se MVV rozhodla rozšířit spolupráci s námi a využít své kogenerační jednotky také k poskytování tzv. podpůrných služeb. Ty totiž nejen snižují náklady na provoz teplárny, ale také jí umožňují aktivně přispět k  vyrovnávání české přenosové sítě provozované společností ČEPS.

Do čtvrt hodiny v síti 

Na rozšíření spolupráce o produkt Podpůrné služby jsme pracovali od začátku roku 2021, kdy jej česká legislativa povolila zavést do praxe. Základním cílem podpůrných služeb je  zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v elektrické síti. Za podporu stabilizace sítě dostává zákazník zaplaceno, ale musí garantovat rychlost změny výkonu zařízení nejpozději do 12,5 minut.

Společnost MVV poskytuje podpůrné služby z tří kogeneračních jednotek v České Lípě s celkovým instalovaným výkonem 4,9 MWe a akumulační nádrží, kde se vyrobené teplo skladuje při nadvýrobě. Zařízení byla zařazena do agregačního bloku Nano Energies, a společně s dalšími zdroji poskytují podpůrnou službu. Bylo nezbytné stanovit okrajové podmínky provozu – jako je nejkratší souvislá doba provozu a nejkratší souvislá doba odstavení s ohledem na podporu KVET (tj. kombinovaná výroba elektřiny a tepla nebo také kogenerace), sezónní omezení v odběru tepla nebo maximální počet startů za rok.

Abychom dospěli do fáze, kdy lze kogenerační jednotky MVV plně ovládat na dálku, nainstalovali jsme chytré zařízení, Nano Box, přímo do infrastruktury kogenerační jednotky. Díky Nano Boxu zákazník splňuje povinný parametr podpůrných služeb: schopnost měření výkonu ve vteřinových intervalech.

3
kogenerační jednotky
4,9
MWe celkový výkon KGJ
15
minut na změnu výkonu
3005
MTH/rok: počet provozních hodin

Podpůrné služby si nejlépe rozumí s těmito technologiemi:

  • kogenerační jednotky
  • bioplynové stanice
  • průmyslová spotřeba
  • záložní zdroje energie

Máte poslední slovo  

Aby bylo možné  v agregačním bloku poskytovat podpůrné služby, provedli jsme důkladnou analýzu a stanovili provozní podmínky – a to i v kombinaci s optimalizací výroby podle KVET (kogenerace). Podmínkou provozovatele soustavy ČEPS je, že podpůrné služby musí být poskytnuty maximálně do 15 minut, proto v Nano Energies obezřetně sledujeme všechny klíčové indikátory v energetické soustavě zákazníka. Pro potřeby podpůrných služeb využíváme akumulační nádrž, s jejíž kapacitou v reálném čase pracují naše analytické modely – a to tak, aby byla ponechána dostatečná rezerva a byl vždy zajištěn provoz v souladu s požadovanými odběry tepla.

Pokud ČEPS vydá pokyn pro stabilizaci sítě, MVV jako zákazník má vždy poslední slovo, zda službu v danou chvíli chce poskytnout. A pokud ano, dodatečný výnos nebo-li odměna za aktivaci služby jej nemine.

Výsledky po půl roce spolupráce

Jedním z hlavních cílů spolupráce bylo uzpůsobení provozu akumulační nádrže o velikosti 1800 metrů krychlových, která se využívá především v ranních a večerních špičkách k jejich pokrytí. Tu se nyní daří držet z poloviny prázdnou a tím pádem připravenou na poskytování podpůrných služeb, jakmile o to provozovatel přenosové soustavy požádá.

Spolupráce s Nano Energies přispívá finanční stabilitě českolipské teplárny, která nyní plánuje rozšířit své podnikání o instalaci elektrických kotlů, aby i tyto kapacity mohla poskytovat ČEPS k podpůrným službám.

„Mohu říci, že poskytování podpůrných služeb má pro naši společnost velký přínos. V současné tíživé energetické situaci, kdy cena vstupních paliv neustále roste, nám to pomáhá překonat kritickou situaci."