Každé zařízení je flexibilní – ať už spotřebovává, nebo vyrábí elektřinu. Jak tuto flexibilitu využít k dosažení větších zisků?

Poskytujte podpůrné služby a pomáhejte vyrovnávat síť

Flexibilní zařízení, jako jsou elektrárny na bioplyn, biomasu, kogenerační jednotky, baterie a dokonce i záložní generátory, mohou pomoci stabilizovat síť a vytvářet další příjmy pro jejich majitele, pokud se připojí do virtuální elektrárny (VPP). Velcí spotřebitelé elektrické energie mohou hrát klíčovou roli při poskytování tzv. podpůrných služeb, které vyrovnávají energii v síti. Společnosti, které se podílejí na podpůrných službách, jsou schopny vytvářet dodatečné příjmy, přestože by za normálních okolností vytvářely pouze náklady. Pokud jsou tyto zdroje sdruženy ve virtuální elektrárně, umožňují poskytovateli přenosové soustavy (ČEPS) lepší kontrolu nad rovnováhou v soustavě. V Nano Energies zprostředkováváme podpůrné služby na trzích v pěti evropských zemích.

Čtěte dál

Plánujte svou spotřebu energie díky chytrému obchodování na vnitrodenním trhu

Využijte svou flexibilitu, nakupujte nebo prodávejte energii v ten správný okamžik a nechte svá zařízení vydělávat. Inteligentním řízením spotřeby energie vám optimalizace rozvrhu spotřeby energie umožní zvýšit příjmy z vašich flexibilních zařízení nebo snížit výdaje na energii pro vaše podnikání. Působíme na denních a vnitrodenních trzích a jako odborník na krátkodobé trhy s energií vám můžeme zajistit nejlepší ceny. Naše algoritmy vytvářejí harmonogram, který vám umožní těžit z cenového rozpětí na krátkodobých energetických burzách. Na základě vlastností vašeho zařízení si sami zvolíte, jak chcete maximalizovat svůj provoz.

Čtěte dál

Jsme prostředník mezi vámi a přenosovou soustavou

Nano Energies je spojkou mezi vámi a provozovatelem přenosové sítě, společností ČEPS. Naše služby pokryjí vše od dispečinku, obchodování s elektřinou a predikcí vývoje cen, až po poskytování podpůrných služeb.

Kde všude najdete flexibilitu?

Flexibilita se nachází všude, kde je možné posunout energii v čase. Buď při výrobě energie, nebo při její spotřebě – například při provozu průmyslových budov. Flexibilita je všude kolem nás a někdy i tam, kde bychom to nečekali. Obraťte se na nás a my vám pomůžeme zjistit, zda jsou vaše zařízení flexibilní a jakým způsobem můžete najít nové zdroje příjmů a srazit faktury za energie.

Výroba elektřiny

Pokud vaše zařízení elektřinu vyrábí a jeho provoz lze v čase posunout, můžeme vám pomoci zvýšit jeho ziskovost.

Záložní generátory
Kogenerační jednotky
Bioplynové stanice
Biomasa
Solární a větrná energie

Flexibilita na straně spotřeby (DSR)

Pokud máte podnik, který spotřebovává velké množství energie, kterou je možné v čase regulovat, můžeme spolupracovat.

Datová centra
Skleníky
Výroba oceli
Výroba cementu
Papírny
Výroba skla
Chemická výroba
Jiná průmyslová výroba

Skladování energie

Skladování energie v bateriích, ale také skladování tepla a chladu lze dále optimalizovat. Ukážeme vám jak.

Skladování tepelné energie
Bateriové úložiště
Střediska pro skladování chladu

Malá zařízení nemůžou pomáhat síti sama o sobě. Ale když se spojí, jejich potenciál exponenciálně roste.

Pokud zařízení nemá výkon alespoň v desítkách megawattů, nemůže se samo aktivně zapojit do lokálních trhů s flexibilitou. Zařízení od velikosti pouhých 0,2 MW však můžeme připojit do jedné virtuální elektrárny s ostatními. A když se takové malé zdroje sdruží, jejich potenciál se znásobí a snadno můžou síti poskytnout velkou pomoc.

O nás

24/7 hledáme způsoby, jak vám vydělat víc

Můžete se spolehnout, že se jsme vám k dispozici kdykoliv nás budete potřebovat. Náš dispečink nepřetržitě dohlíží na vzdálený provoz celého našeho portfolia zařízení.

Náklady na připojení platíme my

a vy brzo získáte nový zdroj příjmů. Bez rizika.
Krok 1

Expertní analýza

Najdeme flexibilitu ve vašem provozu. Důkladně prozkoumáme a určíme, co a kdy lze řídit, a pomůžeme vám nastavit ideální provozní plán. Veškeré náklady vezmeme na sebe.

Krok 2

Připojení

Bezpečně se k vám připojíme, abychom mohli monitorovat a vzdáleně spravovat vaše zařízení na základě domluveného provozního plánu.

Krok 3

Spuštění

Poté, co se nám podaří zapojit vás do naší virtuální elektrárny, propojíme vaše data s daty operátora trhu, společnosti ČEPS.

Krok 4

24/7 v provozu

Nepřetržitě sledujeme trh – abyste vy nemuseli. Neustále aktualizujeme naše modely o nejnovější údaje o cenách, abychom maximalizovali vaše příjmy.

Připojte se k naší virtuální elektrárně.
Pomáhejte síti a vydělávejte na tom.

Ozvěte se nám