Lenka Poul

Chief Risk Officer

Lenka Poul je jako Chief Risk Officer v Nano Energies odpovědná za řízení rizik. Má přehled o možných rizicích a jejich dopadech, analyzuje různé scénáře a navrhuje možnosti zmírnění těchto rizik. Lenka je specialistka na kvantitativní analýzu dat a modelování s doktorátem z matematiky a více než 10 lety zkušeností na finančních trzích, kde se například v Deutsche Bank věnovala nastavování strategie pro řízení rizik oceňovacích modelů, nebo vývoji a validaci modelů na stress testing. Získala magisterský titul na amsterdamské VU University v oboru Stochastika a finanční matematika a doktorát na pražské MFF Univerzity Karlovy z Ekonometrie a operačního výzkumu.