d

f

Flexibilita na straně spotřeby (DSR)

DSR je soubor opatření, která spotřebitelům elektřiny umožňují upravit svou práci s energií v reakci na změny v nabídce nebo ceně. Mohou tak přesunout svou spotřebu na dobu, kdy je energie více nebo je levnější, nebo snížit svou celkovou spotřebu energie v reakci na signál od provozovatele sítě.
Read more

m

Merit Order

„Merit Order” je systém, který se používá k určení pořadí, v jakém by měly být různé zdroje elektřiny použity k uspokojení poptávky. Je založen na seřazování jednotlivých zdrojů energie podle jejich ceny, přičemž se upřednostňují ty nejlevnější. Tento systém optimalizuje využití různých elektráren tak, aby se…
Read more

s

Subjekt zúčtování

Hlavním úkolem subjektu zúčtování (SZ), v angličtině nazývaném Balance Responsible Party („BRP”), je pomáhat udržovat rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v síti.
Read more

Připojte se k naší virtuální elektrárně.
Pomáhejte síti a vydělávejte na tom.

Ozvěte se nám