Merit Order

Merit Order

Anglickým pojmem „merit order“ označujeme klasifikační systém používaný k určení pořadí, ve kterém by měly být použity různé zdroje elektřiny, aby co nejefektivněji uspokojily poptávku. Merit order je založen na mezních nákladech každého zdroje energie, přičemž jako první se použijí zdroje s nejnižšími náklady. Tento systém optimalizuje využití různých elektráren a jiných zdrojů, zároveň však zachovává spravedlivé tržní prostředí pro všechny zúčastněné výrobce.

Ceny energie na burze

Pro správné chápání pojmu merit order nejprve musíme stručně vysvětlit, jak funguje cenotvorba na energetické burze.

Trh s elektřinou je stejný jako každý jiný trh – funguje na základě poptávky a nabídky. Pokud poptávka po elektřině převyšuje nabídku, cena na energetických burzách roste; pokud nabídka převyšuje poptávku, cena na burzách padá. Poptávka zákazníků po elektřině je neustále vyhodnocována vůči nejnižším cenám udaným jednotlivými elektrárnami.

Elektrárny vyrábějí elektřinu pouze tehdy, kdy je výroba zisková, tedy pouze když je prodejní cena za jednotku elektřiny vyšší než její výrobní náklady. A protože výrobní náklady se u jednotlivých elektráren liší, různé elektrárny stanovují různé minimální ceny, za které jsou ochotny elektřinu na burze prodávat. Vezměte si například uhelnou elektrárnu: narozdíl od solárních zdrojů musí platit za palivo a emisní povolenky, takže bude svou elektřinu na trhu prodávat za vyšší minimální cenu.

Přečtěte si více o tom, jak se obecně stanovují ceny elektřiny v elektrárnách i jinde.

Čtěte dále

Cena není jediná věc, ve které se od sebe různé elektrárny liší. Je nutné také poukázat na maximální kapacitu výroby, kterou mohou poskytnout. S ohlédnutím na všechny tyto faktory se trh musí pro každou hodinu rozhodnout, které elektrárny budou zrovna v provozu, aby uspokojily poptávku po elektřině.

Jak se trh rozhodne, které elektrárny by měly být v provozu?

Princip, který určuje, které výrobce upřednostnit při rozhodnutích o dodávce elektřiny do sítě je právě merit order. Merit order určuje, že výrobci, kteří vyrábějí elektřinu s nejnižšími náklady, jsou na řadě jako první. Zařízení, jejichž provoz je dražší, jsou připojeny do sítě pouze v momentě, kdy poptávku po elektřině nemohou uspokojit levnější zdroje. Kromě ceny musí trh při rozhodování o volbě správných elektráren zohlednit i schopnost daných elektráren vyrobit dostatek elektřiny v daném zvoleném časovém rámci.

Graf merit order
Představte si frontu výrobců seřazených dle ceny – ti nejlevnější vpředu a ti nejdražší vzadu. Dokud mohou poptávku po elektřině uspokojit výrobci v přední části fronty, budou dražší výrobci nečinní.

„Rovnovážná cena“ (známá také jako „cena vyčišťující trh“) je nejnižší přijatá nabídka v aukci na nákup elektřiny. Elektrárna s nejvyššími mezními náklady určuje cenu pro všechny ostatní elektrárny. Tento cenový mechanismus je v je v energetickém průmyslu znám jako „jednotný cenový model“, protože všechny elektrárny dostávají stanovenou cenu, za kterou mohou elektřinu prodávat, a to i v případech, kdy své služby původně nabízely za jiné ceny.

Využijte potenciál svých zařízení naplno

Ozvěte se nám