mFRR: Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací

mFRR: Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací

Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, také nazývány mFRR, jsou součástí procesu obnovování rovnováhy frekvence a výkonu v rozvodné síti. Provozovatelé sítě jej aktivují ručně nebo poloautomaticky v reakci na kolísání či poruchu v síti, způsobenou například náhlou ztrátou výroby nebo zvýšením poptávky.

Manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) ilustrace

mFRR je druh podpůrné služby a funguje jako terciární rezerva. Používá se při déletrvajícím kolísání v rozvodné síti, které nemohou být odstraněny použitím jiných podpůrných služeb, zejména primární a sekundární regulací výkonu (FCR a aFRR).

Kdy aktivujeme mFRR?

V rozvodné síti je třeba neustále udržovat rovnováhu mezi výrobou a poptávkou, aby byla zajištěna stabilita a spolehlivost systému a zabránilo se výpadkům proudu.

Změny v nabídce či poptávce po elektřině a neočekávané poruchy, jakými jsou například náhlý výpadek elektrárny nebo přenosového vedení, mohou vést ke kolísání frekvence. Frekvence je zásadní parametr elektrické sítě. Jeho udržování ve stanoveném rozsahu je nezbytné pro správné fungování elektrických zařízení a stabilitu celé sítě. 

Pokud se frekvence odchyluje od své nominální hodnoty (obvykle kolem 50 nebo 60 Hz v závislosti na regionu), indikuje to nerovnováhu mezi výrobou a poptávkou. Ke znovuobnovení frekvence na požadovanou úroveň využívají provozovatelé elektrických sítí zálohy pro regulaci frekvence. Tyto zálohy se skládají z různých druhů rezerv – FCR, aFRR a mFRR.

Jak funguje mFRR?

mFRR je speciálně navržena tak, aby řešila krátkodobé frekvenční odchylky. Tento design zahrnuje rychlou aktivaci rezervních zdrojů energie, jako jsou vodní elektrárny, systémy skladování energie nebo jakýkoli druh konvenčních elektráren. Tyto zdroje musí být schopny rychle zvýšit nebo snížit svůj výstup. Aktivace vnese do systému další energii a pomůže obnovit frekvenci zpět na nominální hodnotu. Jakmile je frekvence obnovena, zařízení s mFRR jsou deaktivovány a vráceny do normálního provozního stavu.

Podle předpisů Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav musí být v Evropě mFRR plně funkční po 12,5 minutách a musí být k dispozici alespoň po dobu 5 minut. Odpovědnost za poskytování této regulační rezervy a za správu řešení kolísání je každých 15 minut přidělována jiným poskytovatelům vyrovnávacích služeb (PVS, anglicky Balancing Service Providers) prostřednictvím aukcí.

Ilustrace mFRR: Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací

Jaké druhy podpůrných služeb existují? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jak již bylo řečeno, mFRR je druh podpůrné služby, stejně jako aFRR a FCR.

FCR je zkratka, kterou označujeme zálohu pro automatickou regulaci frekvence. Tato služba je také známá jako primární rezerva či primární regulace výkonu. Slouží k rychlé stabilizaci sítě během prvních 30 vteřin a sama se automaticky aktivuje v generátoru dané elektrárny. Například vodní elektrárny a bateriové generátory v Evropě okamžitě upravují množství dostupné elektřiny v reakci na frekvenční odchylku v rámci sítě. Primární regulace výkonu se používá pouze pro počáteční stabilizaci a celá operace je co nejdříve rozšířena o sekundární řízení, aby FCR mohla být připravena na svou další aktivaci.

aFRR je zkratka, kterou označujeme zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací. Tato sekundární regulační rezerva musí být aktivována do 5 až 7,5 minut (přesný časový údaj závisí na místních zákonech v dané zemi). Službu aFRR poskytuje mnoho různých druhů zařízení, hlavní je, aby byla schopna se plně aktivovat v požadovaném čase. Je také možné různá zařízení kombinovat dohromady. Například při kombinování baterie a bioplynové stanice je možné vytvořit jedno složené zařízení, které lze zároveň rychle aktivovat i udržet při výkonu delší dobu.

mFRR je zkratka, kterou označujeme zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací. Zařízení, která operují na bázi mFRR musí být aktivována do 12,5 až 15 minut (přesný časový údaj závisí na místních zákonech v dané zemi). Tato zařízení jsou vždy aktivována manuálně na základě požadavku dispečerů PPS. Dispečeři PPS vždy upozorní obsluhu daného zařízení, aby zařízení v určený čas aktivovala.

Ilustrace mFRR: Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací

Jak se mohu zapojit do poskytování podpůrných služeb?

Pokud jste vlastníkem firmy, možná se zajímáte o způsoby, jak ze svých zařízení získat větší hodnotu. Společnost Nano Energies má odborné znalosti v oblasti podpůrných služeb a může vám pomoci optimalizovat provoz vašich aktiv a zvýšit jejich hodnotu. Díky spolupráci s námi můžete využívat naše pokročilé technologie a odborné znalosti a dobře se rozhodovat o tom, jak nejlépe spravovat svá energetická zařízení. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vám můžeme pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

Chcete výrazně snížit své náklady na energii? 

Ozvěte se nám