Velikonoční pondělí naplno ukázalo potřebu agregace flexibility v Česku

Praha,  19. dubna 2023

Velikonoční pondělí naplno ukázalo potřebu agregace flexibility v Česku

Praha,  19. dubna 2023

O Velikonočním pondělí musel ČEPS odpojit od sítě 400 MW solárních elektráren. Výkyvy v síti by přitom vyřešil agregátor flexibility rychleji, levněji, jednodušeji a efektivněji.

Přečtěte si komentář Jana Nováka, CPO Nano Energies.

V pondělí 10. 4. odpojil ČEPS a DSO od distribuční soustavy 400 MW fotovoltaických elektráren. Výroba elektřiny ten den výrazně překračovala spotřebu a přebytek neměl využití. Způsobila to kombinace dvou hlavních důvodů: Velikonoční svátky, kdy se snížila spotřeba firem a výrobních podniků, a nečekaně dobré počasí ideální pro solární energii.

Regulovat výrobu elektřiny přitom můžeme i efektivně, pomocí agregátorů flexibility jako Nano Energies. Agregátor flexibility přizpůsobí výrobu poptávce a přímo reguluje výkon elektráren. Přitom dokáže reagovat okamžitě a efektivně.
Udržitelná elektřina se zároveň nemusí plýtvat, ale může se uložit, a využít později, ale o tomto tématu jindy.

Cena elektřiny na denním trhu se v problematických hodinách pohybovala na úrovni 0 Kč/MWh. Na vnitrodenním trhu bylo možné nakupovat elektřinu za záporné ceny, v krajním případě za -25 000 Kč/MWh.
Zúčtovací cena protiodchylky v čase 11:00-12:00 měla hodnotu -100 000 Kč/MWh.
Při aktivaci podpůrných služeb, konkrétně mFRR-, ČEPS zaplatil jejich poskytovatelům dokonce přes 300 000 Kč/MWh.

Klienti Nano Energies tak obdrželi desítky až stovky tisíc korun za snižování výkonu elektráren.

Širší využití agregace flexibility by přitom mohlo výrazně snížit náklady na regulaci přenosové soustavy. 
Stejný problém zaznamenaly skoro všechny státy napříč Evropou, takže přebytky nešlo nabídnout ani v rámci sousedních soustav. Podobná situace se bude objevovat čím dál častěji, s tím jak stoupá podíl obnovitelných zdrojů energie v síti.

Výsledky vnitrodenního trhu - 10. 4. 2023