Dispečerské řízení elektráren pro vyrovnávání soustavy

Dispečerské řízení elektráren pro vyrovnávání soustavy

Jednou ze specifik energetického systému je, že energii nelze skladovat tak snadno jako jinou komoditu. Proto musíme soustavu neustále regulovat a pokrývat tak poptávku po elektřině v reálném čase.

Tento proces se skládá se ze dvou hlavních kroků, které probíhají v různých časech:

  • První fáze – unit commitment: Na většině evropských trhů konají aukce, které určují cenu a množství potřebné energie. První fáze se obvykle provádí den předem.
  • Druhá fáze – dispatching: Vybírají se konkrétní elektrárny, které budou v provozu na určitý výkon tak, aby uspokojily celkovou poptávku po elektřině. Výběr se řídí ekonomickými faktory (viz. článek o Merit Order) a bere v úvahu také náběhovou rychlost a minimální dobu provozu

Chcete vědět více o aukcích a platbách za poskytování podpůrných služeb?

Čtěte dále

Provozovatel přenosové soustavy musí neustále provoz elektráren přizpůsobovat poptávce po elektřině:

  • Při řízení energetického systému se počítá s tím, že poptávka po elektřině se v průběhu dne mění. Přes den je poptávka vyšší než v noci, takže provozovatel přenosové soustavy musí zajistit, aby některé z elektráren fungovaly nepřetržitě. 
  • Kromě toho během dne existují určité hodiny, tzv. špičky, kdy je poptávka po elektřině obzvláště vysoká. Provozovatel přenosové soustavy musí výkon jednotlivých elektráren naplánovat tak, aby byly připraveny rychle reagovat na jeho pokyn. Tyto elektrárny jsou sice schopné rychle reagovat na poptávku, ale jejich provoz je dražší.

Vyrovnávání sítě pomocí virtuální elektrárny

Agregátor flexibility – či virtuální elektrárna – umožňuje centrálně řídit tok energie v přenosové soustavě. Zajišťuje efektivní pokrytí celkové poptávky po elektřině a zohledňuje faktory jako je dostupnost zdrojů energie a ceny energií. Systém virtuální elektrárny sleduje aktuální a očekávanou zátěž sítě a podle toho reguluje výkon elektráren. Pomáhá tak snižovat riziko výpadků dodávek energie a snižuje celkové náklady na energii v regionu.

Co je to redispečink?

Redispečink je požadavek na změnu výkonu elektrárny, který zabraňuje fyzickému přetížení sítě a snižuje jeho riziko. To lze provést bez výrazného ovlivnění celkového výkonu v síti, například snížením produkce jedné nebo více elektráren a současným zvýšením výkonu jiných elektráren.

Redispečink se často používá v oblastech s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie, jako je Kalifornie nebo Německo. Provádí se po předem plánované účasti elektráren na aukci v následující den. Provozovatel přenosové soustavy vyhodnocuje plán dodávek a spotřeby energie na další den a může elektrárnám doporučit, aby snížily svůj výkon, pokud hrozí přetížení sítě. Tím se minimalizuje nutnost okamžitých opatření stabilizujících síť pro nadcházející den.

Naši dispečeři jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro zařízení napříč střední a východní Evropou. Neustále sledují situaci na trhu s energiemi, aby se mohli okamžitě přizpůsobit. Najít ty správné lidi pro nepřetržitý dispečink je náročné – nechte to na nás.

Šetřete peníze tím, že necháte Nano Energies vzdáleně spravovat svá zařízení

Ozvěte se nám