Jak jsme prolomili zatuhlé ledy české energetiky v projektu DFLEX

31. května 2023

Jak jsme prolomili zatuhlé ledy české energetiky v projektu DFLEX

31. května 2023

Před čtyřmi roky jsme se zapojili do projektu, který Česko přiblížil k nezávislé agregaci flexibility. Proč? Energetika se prudce mění. Uhelné elektrárny budou snižovat svůj výkon, až jednoho dne úplně vypnou. Zároveň roste počet z principu nestabilních obnovitelných zdrojů, které posílají do sítě svou zelenou elektřinu. A přenosová soustava se tomu musí přizpůsobit. Jak to udělat a co je k tomu potřeba jsme zkoumali v projektu DFLEX.

Projekt DFLEX

Co se dnes děje v síti? 

Síť musí být v každém okamžiku vyrovnaná. O tuto rovnováhu se starají takzvané podpůrné služby. Pro ty byly dlouho využívány primárně uhelné elektrárny, které dokážou velmi rychle vyrobit energii. Spolu s dekarbonizací a nárůstem obnovitelných zdrojů, které jsou nestabilní, je ale potřeba najít za uhelné elektrárny náhradu. Tou by částečně mohla být právě agregace flexibility.

V projektu DFLEX jsme si vytyčili cíl – najít a popsat cestu, jak se Česko může dostat do bodu, kdy na našem trhu budou fungovat nezávislí agregátoři flexibility. Společně s PRE, ČVUT CIIRC, ČEPS, MPO, TAČR a hlavním městem Praha jsme sepsali „všeobecnou kuchařku“, jak na nezávislou agregaci flexibility na straně spotřeby. Definovali jsme překážky, popsali, jak je překonat a navrhli i řešení. A kromě toho se nám podařilo dosáhnout ještě několika milníků, které už dnes mění český energetický trh. Jaké to jsou?

Kdo je nezávislý agregátor flexibility?

Pokud chtějí agregátoři flexibility dnes v Česku do své virtuální elektrárny připojit nového klienta, musí být zároveň i jeho dodavatelem elektřiny. U nezávislých agregátorů tato podmínka neplatí. Nano Energies jako menší dodavatel elektřiny tak například nemůže připojovat velké průmyslové podniky, kde je flexibility nejvíce. Dodavatelé nakupují elektřinu dlouho dopředu a v silách těch menších není nákup v tak velkých objemech možný.

1. Agregátoři jsou tady

Pomohli jsme definovat pravidla, díky kterým na českém trhu začali poskytovat podpůrné služby agregátoři flexibility. Jinými slovy jsme zformulovali obecné požadavky, kterým musí odpovídat každá firma, která se chce stát poskytovatelem podpůrných služeb.  V Nano Energies jsme tuto licenci získali v Česku mezi úplně prvními. Po dvou letech provozu pracuje naše virtuální elektrárna s více než 60 megawatty flexibility, se kterými pomáháme vyrovnávat českou síť.

2. Vydělávat spotřebou

Společně s dalšími účastníky projektu jsme navrhli, jak zapojit do podpůrných služeb zařízení, která elektřinu nevyrábějí, ale spotřebovávají. Odběr elektřiny se v čase velmi mění, a to i v rámci jedné hodiny. Problém je v tom, že provozovatel sítě (ČEPS) potřebuje predikovat, kdy zařízení elektřinu odeberou. Navrhli jsme diagram, který tuto predikci umožňuje. Aktuálně dokáže předpovídat s přesností jedné hodiny, od 1. července příštího roku to bude dokonce s přesností 15 minut.

A že to skutečně funguje, jsme nedávno ověřili i v praxi. V Nano Energies řídíme takto flexibilitu na straně spotřeby například pro některé skleníky. Světla, která tady svítí, v závislosti na ceně elektřiny vypínáme tak, aby majitel provozu co nejvíce ušetřil, nebo i vydělal. Na spokojený růst okurek nebo rajčat to přitom nemá žádný vliv.

Jak odběr elektřiny pomáhá síti?

Síť nepotřebuje energii jen dodávat. V poslední době – jako například na Velikonoční pondělí – se stává, že je elektřiny přebytek a v krajním případě hrozí blackout. Ideální variantou je, že ji v takových okamžicích, kdy může být její cena i záporná, někde spotřebujeme. Například se rozjede drtička odpadů, která není závislá na tom, v jaké denní době funguje. A to nejlepší nakonec – za odběr elektřiny může dostat v takovém okamžiku i zaplaceno.

3. Jak na nezávislou agregaci

Připravili jsme model trhu, na kterém nezávislý agregátor funguje. A nejen to – popisujeme, jak by měly být nastavené vztahy aktérů, jejich komunikace, vše podkládáme daty. Tento koncept tak může například stát použít jako návod jak upravit legislativu, aby mohli na českém trhu fungovat nezávislí agregátoři flexibility. Zákony totiž nepočítají s tím, že agregátor a dodavatel energie jsou dvě různé firmy, které neváže žádný smluvní vztah.

…a jak to bylo dál?

Vše, co jste si přečetli v tomto textu, jsme v březnu 2023 představili na workshopu na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Naše role v projektu se tím uzavřela a míč je nyní na straně státní správy. Zkušenosti ze západních zemí ukazují, že právě agregátoři flexibility mohou být nejen klíčem k postupující dekarbonizaci a decentralizaci sítě, ale také otevírat cestu rozvoji obnovitelných zdrojů. U těch se očekává ještě velký boom a aby mohly být zapojeny do sítě, musíme implementovat řešení, které pomohou vyřešit jejich nestabilitu.

Chcete vědět více?

Kdo s námi na projektu DFLEX pracoval?

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS
Pražská energetika
Hlavní město Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT

DFLEX byl realizován v programu THÉTA Technologické agentury České republiky