Jak okurky pomáhají měnit energetiku

Velké Němčice,  21. září 2022

Jak okurky pomáhají měnit energetiku

Velké Němčice,  21. září 2022

Díky skleníkům máme skoro pořád jistotu, že se nám na talíř dostane čerstvá zelenina vypěstovaná lokálně. Tím to ale nekončí. Pokud je skleník navíc ochotný využívat svoji energetickou flexibilitu, může pomáhat celé elektrické síti zajišťovat energetickou bezpečnost nás všech. Jak je to možné?

Aby okurky rychle rostly

Skleník Maryša se nachází ve Velkých Němčicích na jižní Moravě. Má dvě části – menší o rozloze 1,6 ha je neosvětlená, zatímco na tu větší tříhektarovou svítí tři tisíce vysokotlakých sodíkových výbojek. A v obou částech rostou okurky. 

Kogenerační jednotka jim dodává teplo, světlo a CO2 pro zvýšení objemu produkce. Při výrobě tepla se spaliny čistí pomocí speciálně upraveného katalyzátoru v takové kvalitě, ve které lze dodávat CO2 zpět do skleníku. Příjemnou výhodou tedy je, že oxid uhličitý, který by se jinak dostal do atmosféry, absorbují rostliny , čímž snižují celkovou uhlíkovou stopu provozu.

Podpůrnými službami proti rostoucím cenám energií

Provoz skleníku je energeticky velmi náročný, pokud jde o vytápění, elektřinu, vodu a CO2. Zvyšování cen plynu velmi ztěžuje udržení konkurenceschopnosti. Nejde jen o to, zda se udržet na trhu – zásobování lidí potravinami je kritickým odvětvím. Pokud budou náklady na provoz systému příliš vysoké, nebude možné jej dále provozovat a nabízet produkty za rozumné ceny. Skleníky proto věnují obrovskou péči všem aspektům udržování své energetické infrastruktury. Rostoucí ceny nezbytných vstupů, jako je plyn, jsou ale bohužel mimo kontrolu provozovatelů skleníků.

„Současná energetická situace nás nutí razantně přemýšlet o nákladech provozu a z toho důvodu naše zdroje – v okamžiku, kdy je nepotřebujeme k pěstování, nabízíme pro podpůrné služby."

1 MW
celkový výkon KGJ
4 500
MTH/rok: počet provozních hodin
produkt:
podpůrné služby

Načasování je klíčové

V roce 2018 se skleník Agro Maryša rozhodl předat kontrolu nad částí své energetické infrastruktury společnosti Nano Energies. Koncem roku 2021 pak Nano Energies začalo nabízet energii dodávanou kogeneračními jednotkami na trhu s podpůrnými službami v Česku – v době, kdy není elektřina pro skleník potřeba, ji může podle potřeb provozovatele přenosové soustavy vypnout nebo zapnout. Takže třeba může zhasnout, když je celková spotřeba v síti příliš vysoká. Tím skleník profituje z účasti na podpůrných službách vyrovnávání sítě a také pomáhá síti zůstat v rovnováze.

Maximální výnosy s minimem úsilí

Navzdory aktuální kritické situaci v cenách energií umožnila spolupráce s Nano Energies skleníku Agro Maryša udržet provoz v chodu – a v zisku. Provoz skleníku pokračuje beze změny a když je občas potřeba zapojit jej do podpůrných služeb, nedochází k žádnému podstatnému rozdílu v každodenní činnosti. Stručně řečeno, spolupráce skleníku a Nano je velmi úspěšná. Díky spolupráci Nano Energies se pro skleník Agro Maryša s minimálním úsilím odemkly nové zdroje příjmů.

„Spolupráce se společností Nano Energies je úžasná, fungujeme spolu dlouhodobě. Velmi dobře ví, jaké jsou potřeby daných provozů. Ví, že ve skleníku je hlavní pěstovat zeleninu, a v teplárnách je hlavní dodávat teplo lidem. To jsou věci, které umí dobře kombinovat, a opravdu dokáží elektřinu z kogeneračních jednotek využít maximálně efektivně a za maximální možné výnosy."